Coş
  -10% REDUCERE LA URMĂTOAREA ACHIZIȚIE
  TRANSPORT GRATUIT PESTE 590 RON
  RETURUL PRODUSELOR ÎN 30 DE ZILE

Termeni și condiții

1. Prevederi generale

Acești termeni și condiții de afaceri și de reclamație reglementează drepturile și obligațiile părților care rezultă dintr-un contract de cumpărare încheiat între un vânzător, care este Doop Trade, Srl, cu sediul Karpatské Námestia 10A, CUI: 52476481 în continuare vânzătorul și cumpărător, al cărui subiect este cumpărarea și vânzarea de bunuri pe site-ul web al vânzătorului. Produsele oferite de vânzător provin fie din distribuția oficială, din distribuția altor țări membre ale UE, fie din partea consumatorilor finali prin cumpărarea lor.

Date de contact ale vânzătorului:
Doop trade, s.r.l., cu sediul Karpatské námestie 10A, Slovacia, CUI: 52476481 NIF: 2121036379, cod de TVA: SK2121036379
E-mail: hello@doopshop.ro

 • Acești termeni de afaceri și de reclamație, aflate în vigoare la data încheierii contractului de cumpărare, sunt o parte integrantă a contractului de cumpărare. În cazul în care vânzătorul și cumpărătorul încheie un contract de cumpărare scris în care aceștea sunt de acord cu termeni diferiți de acești termeni și condiții de afaceri și de reclamație, prevederile contractului de cumpărare vor fi preferate înaintea acestor termeni și condiții de afaceri și de reclamație. Condițiile astfel convenite nu trebuie să fie în contrar cu alte reglementări legale (timp mai scurt pentru returnarea bunurilor, perioada de garanție etc.)
 • Prin contractul suplimentar în sensul acestor termeni și condiții de afaceri și reclamație se înțelege contractul pe baza căruia cumpărătorul dobândește bunuri sau îi este oferit un serviciu, care are legătură cu contractul de cumpărare, dacă bunurile sunt livrate sau serviciul oferit de vânzător sau de către o terță pe baza acordului lor.
 • Prețul de achiziție afișat pentru bunurile de pe orice site de comerț electronic utilizat de vânzător include și taxa pe valoarea adăugată în cuantumul stabilit de reglementările legale în vigoare ale Republicii Slovace și nu include prețul pentru transportul de bunuri sau alte servicii opționale. Toate acțiunile sunt valabile până când stocul este vândut, dacă la un anumit produs nu se prevede altfel.
 • Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica prețul bunurilor în orice moment pe orice site web de comerț electronic administrat de vânzător. Modificarea prețului bunurilor nu se aplică contractelor de achiziție încheiate înainte de modificarea prețului, indiferent de faptul că bunurile nu au fost încă livrate.
 • În cazul în care vânzătorul nu își respectă obligațiile care îi revin în temeiul legilor aplicabile ale Republicii Slovace sau ale Comunităților Europene sau în acești termeni de afaceri și de reclamație, cumpărătorul își poate exercita dreptul împotriva vânzătorului prin intermediul instanței competente.

2. Modul de încheiere a contractului de cumpărare

 • Propunerea de încheiere a unui contract de cumpărare este trimisă de către cumpărător vânzătorului sub forma unui formular completat și trimis pe site-ul vânzătorului căruia i-a trimis o cerere de încheiere a unui contract de cumpărare al cărui obiect este transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor identificate de cumpărător pentru prețul de cumpărare și în condițiile menționate în această comandă ( în continuare “comandă”).
 • După trimiterea comenzii, cumpărătorul va primi pe adresa sa de e-mail automat o notificare de primire a comenzii în sistemul electronic al vânzătorului ( în continuare “confirmare de livrare a comenzii”). Pe adresa de e-mail a cumpărătorului, poate fi trimis dacă este necesar toate informațiile cu privire la comanda acestuia.
 • Confirmarea livrării conține informația despre faptul că vânzătorului i-a fost livrată comanda, aceasta nu este acceptarea de propunere a încheierii unui contract de cumpărare.
 • Vânzătorul va trimite apoi la adresa de e-mail a cumpărătorului informația dacă comanda cumpărătorului a fost acceptată (“Acceptarea comenzii”). Acceptarea comenzii conține informații despre denumirea și specificațiile bunurilor, a căror vânzare face obiectul unui contract de vânzare în continuare informații suplimentare privind prețul bunurilor și/sau alte servicii, indicarea presupunerii a perioadei de livrare a bunurilor, denumirea și locul livrării bunurilor, informații privind prețul, condițiile, metoda și data livrării bunurilor la locul convenit de livrare pentru cumpărător, detalii despre vânzător (denumirea firmei, sediul, CUI, numărul de înregistrare în registrul comerțului) și alte date necesare.
 • Contractul de cumpărare este închis prin livrarea acceptării comenzii în formă electronică sau scrisă de către cumpărător.
 • Vânzătorul a informat, în mod clar, fără ambiguități, de înțeles și fără îndoială, înainte de a trimite comanda cumpărătorului cu privire la informațiile precontractuale privind condițiile de reclamație, plată, de afacere, transport și altele precum:
  a) principalele caracteristici de bază ale mărfurilor sau natura serviciului în sfera mijloacelor de comunicare corespunzătoare a bunurilor sau serviciilor a informat în catalogul electronic de magazin al vânzătorului,
  b) despre denumirea comercială și sediul vânzătorului a informat pe subpagina comerțului electronic al vânzătorului, și în art. 1 din acești termeni și condiții de afacere și reclamație, care sunt plasate pe subpagina comerțului electronic al vânzătorului,
  c) despre numărul de telefon al vânzătorului și alte date importante pentru contactul dintre cumpărător și vânzător, în special adresa de e-mail și numărul de fax, dacă le are, a informat pe subpagina comerțului electronic al vânzătorului, și în art. 1 din acești termeni și condiții de afacere și reclamație, care sunt plasate pe subpagina comerțului electronic al vânzătorului,
  d) despre adresa vânzătorului unde poate cumpărătorul aplica o cerere de reclamație a bunurilor sau serviciilor, să depună o plângere sau altă propunere a informat în art. 1 din acești termeni și condiții de afacere și reclamație, care sunt plasate la subpagina comerțului electronic al vânzătorului,
  e) despre prețul total al bunurilor sau serviciilor, inclusiv taxa pe valoarea adăugată și toate celelalte impozite sau dacă datorită naturii bunurilor sau serviciilor, prețul nu poate fi determinat în mod rezonabil în avans, modul în care acesta este calculat și costul transportului, livrării, taxele poștale și alte costuri și cheltuieli, sau în cazul în care aceste costuri și tarife nu pot fi determinate în avans, cumpărătorul va fi obligat să le plătească a informat în catalogul electronic de magazin al vânzătorului,
  f) despre termenii și condițiile de plată, termenii de livrare, termenul limită în care vânzătorul se angajează să livreze bunurile sau să furnizeze un serviciu, despre informații cu privire la aplicarea și rezolvarea reclamațiilor, depunerii de plângeri și alte stimulente ale cumpărătorului a informat în articolele acestor termeni și condiții de afacere și reclamație care sunt plasate pe subpagina comerțului electronic al vânzătorului,
  g) despre dreptul cumpărătorului de a se retrage din contractul de cumpărare, despre condiții, termenul limită și procedura de aplicare a dreptului de retragere din contract, în art.10 a acestor termeni și condiții de afaceri și reclamație,care sunt plasate pe subpagina comerțului electronic al vânzătorului,
  h) despre furnizarea formularului de retragere din contractul de cumpărare, în art.10 și anexa acestor termeni și condiții de afaceri și reclamație, care sunt plasate pe subpagina comerțului electronic al vânzătorului; de asemenea, vânzătorul a furnizat formularul de retragere din contractul de cumpărare în anexa acestor termeni și condiții de afaceri și reclamație care sunt plasate pe subpagina comerțului electronic al vânzătorului,
  i) despre informația că, în cazul în care cumpărătorul se retrage din contract, va suporta costul returnării bunurilor către vânzător, în conformitate cu § 10 alin. 3 din Legea nr. 102/2030 Z.z. privind protecția consumatorilor în vânzarea de bunuri sau prestarea de servicii a contractului la distanță sau contractele încheiate în afara spațiilor comerciale ale vânzătorului și de modificare a anumitor legi (denumită în continuare „Legea privind protecția consumatorilor în vânzarea la distanță“), iar în cazul în care contractul de vânzare și costul de returnare a bunurilor, care prin natura lor nu poate fi returnat prin poștă, art.10 dintre acești termeni și condiţii de afaceri și de reclamaţie, care sunt plasați pe site-ul de comerț electronic al vânzătorului,
  j) despre obligația cumpărătorului de a plăti vânzătorului prețul pentru serviciul furnizat în conformitate cu § 10 alin.5 din Legea privind protecția consumatorilor în vânzarea la distanță dacă cumpărătorul se retrage din contractul de servicii după ce a dat vânzătorului un consimțământ explicit în conformitate cu § 4 alin. 6 din Legea privind protecția consumatorilor în cazul vânzării la distanță, a informat în art.10 și anexa acestor termeni și condiții de afaceri și reclamație, care sunt plasate pe subpagina comerțului electronic al vânzătorului,
  k) cu privire la circumstanțele în care cumpărătorul își pierde dreptul de a se retrage din contract, a informat în art.10 și anexa acestor termeni și condiții de afaceri și reclamație, care sunt plasate pe subpagina comerțului electronic al vânzătorului,
  l) despre instrucțiuni privind răspunderea vânzătorului pentru defectele de bunuri sau servicii în conformitate cu § 622 și 623 din Codul civil a informat în art. 8 a acestor termeni și condiții de afaceri și reclamație, care sunt plasate pe subpagina comerțului electronic al vânzătorului,
  m) despre existența și detaliile garanției furnizate de către producător sau vânzător în conformitate cu principiile stricte prevăzute în conformitate cu § 502 din Codul civil, în cazul în care producătorul sau vânzătorul îl oferă, precum și informația cu privire la existența și condițiile de ajutor și servicii furnizate de către cumpărător după vânzarea de bunuri sau furnizarea de servicii, în cazul în care un astfel de ajutor este furnizat a informat în catalogul electronic de magazin al vânzătorului, și de art. 9 a acestor termeni și condiții de afaceri și reclamație, care sunt plasate pe subpagina comerțului electronic al vânzătorului,
  n) despre existența unor coduri de conduită adecvate pe care vânzătorul și-a asumat să le respecte și despre modul în care cumpărătorii se pot familiariza sau modul de a obține acest cod de conduită, a informat în catalogul electronic de magazin al vânzătorului,
  o) despre durata contractului în cazul unui contract pe o durată determinată; în cazul unui contract încheiat pe o perioadă nedeterminată sau dacă este vorba despre un contract, în care se extinde în mod automat valabilitatea acestuia, și informațiile privind condițiile de reziliere a contractului a informat în catalogul electronic de magazin al vânzătorului și în acești termeni și condiții de afaceri și reclamație, care sunt plasate pe subpagina comerțului electronic al vânzătorului,
  p) odespre durata minimă a obligațiilor cumpărătorului care rezultă din contractul de cumpărare, în cazul în care reiese din contractul de vânzare acest angajament  a informat în catalogul electronic de magazin al vânzătorului și în acești termeni și condiții de afaceri și reclamație, care sunt plasate pe subpagina comerțului electronic al vânzătorului,
  q) despre obligația cumpărătorului de a plăti o plată în avans sau să ofere alte garanții financiare la cererea vânzătorului și despre condițiile care sunt legate de furnizarea acesteia, dacă cumpărătorul are un astfel de angajament în contractul de cumpărare a informat în catalogul electronic de magazin al vânzătorului și în acești termeni și condiții de afaceri și reclamație, care sunt plasate pe subpagina comerțului electronic al vânzătorului,
  r) despre funcționalitatea, inclusiv aplicarea unor măsuri de protecție tehnică pentru a asigura conținutul electronic dacă este cazul, a informat în catalogul electronic de magazin al vânzătorului și în acești termeni și condiții de afaceri și reclamație, care sunt plasate pe subpagina comerțului electronic al vânzătorului,
  s) despre compatibilitatea conținutului electronic cu hardware și software despre care vânzătorul știe sau este normal să știe despre ele dacă este cazul a informat în catalogul electronic de magazin al vânzătorului și în acești termeni și condiții de afaceri și reclamație, care sunt plasate pe subpagina comerțului electronic al vânzătorului,
  t) despre posibilitățile și condițiile de soluționare a litigiului în afara instanței, prin soluționarea alternativă a litigiilor, în cazul în care vânzătorul se angajează să utilizeze acest sistem a informat în catalogul electronic de magazin al vânzătorului și în acești termeni și condiții de afaceri și reclamație, care sunt plasate pe subpagina comerțului electronic al vânzătorului,
  u) despre procedurile necesare pentru încheierea contractului de cumpărare, astfel încât aceste acțiuni necesare le-a descris în acești termeni și condiții de afaceri și reclamație care sunt plasate pe subpagina comerțului electronic al vânzătorului,
  v) despre faptul că contractul de cumpărare va fi stocat în formă electronică de către vânzător și cumpărătorul o va avea la dispoziție după ce cumpărătorul o va solicita în scris, a informat în catalogul electronic de magazin al vânzătorului și în acești termeni și condiții de afaceri și reclamație, care sunt plasate pe subpagina comerțului electronic al vânzătorului,
  w) despre faptul că limba oferită pentru încheierea contractului este limba slovacă a informat în catalogul electronic de magazin al vânzătorului și în acești termeni și condiții de afaceri și reclamație, care sunt plasate pe subpagina comerțului electronic al vânzătorului
 • În cazul în care vânzătorul nu și-a îndeplinit obligația de informare privind plata taxelor suplimentare sau a altor costuri conform punctului 2.6. lit. (e) acestor termeni și condiții de afaceri și reclamație sau costul de returnare a bunurilor, cum se prevede la punctul 2.6. lit. (i) acestor termeni și condiții de afaceri și reclamație, cumpărătorul nu este obligat să plătească aceste costuri suplimentare sau comisioane.

3. Drepturile si obligatiile vânzătorului

 • Vânzătorul este obligat:
  a) să livreze bunurile în cantitatea, calitatea și timpul convenit, pe baza unei comenzi confirmate de cumpărător și să le ambaleze pentru transport în modul necesar pentru conservarea și protecția acestora,
  b) zsă se asigure că bunurile livrate respectă legislația aplicabilă a Republicii Slovace,
  c) imediat după încheierea contractului de cumpărare, cel târziu, împreună cu livrarea bunurilor să furnizeze cumpărătorului confirmarea încheierii unui contract de cumpărare pe un suport durabil, de exemplu prin e-mail. Confirmarea trebuie să conțină toate informațiile enumerate la punctul 2.6. inclusiv formularul de retragere din contractul de cumpărare.
  d) să livreze cumpărătorului cel târziu împreună cu bunuri în formă scrisă sau electronică toate documentele necesare pentru acceptarea și utilizarea bunurilor și alte documente prevăzute de legile aplicabile ale Republicii Slovace (instrucțiuni de utilizare în limba slovacă, certificat de garanție, bonul de livrare, factura).
 • Vânzătorul are dreptul la plata corectă și la timp a prețului de cumpărare de la cumpărător pentru bunurile livrate.
 • În cazul în care bunurile au fost vândute sau nu se află pe stoc și vânzătorul nu este capabil să livreaze bunurile către cumpărător în termenul convenit în contract sau determinate de acești termeni și condiții de afaceri și reclamație sau pentru prețul de achiziție convenit, vânzătorul este obligat să ofere cumpărătorului un alt substitut sau oportunitatea pentru cumpărător de a anula contractul de cumpărare (comanda de anulare). Retragea din contractul de cumpărare sau anularea comenzii poate cumpărătorul să o facă printr-un e-mail. În cazul în care cumpărătorul a plătit prețul de achiziție sau o parte a acestuia, vănzătorul va returna prețul de achiziție plătit sau o parte a acestuia în termen de 30 zile de la primirea de e-mail de retragere din contractul de cumpărare, respectiv. anularea unei comenzi către cumpărător pe un cont desemnat, cu excepția cazului în care părțile nu au convenit altfel. În cazul în care cumpărătorul într-un termen stabilit, nu acceptă un substitut oferit de către vânzător nici nu se retrage din contract, vânzătorul are dreptul de a se retrage din contract și în cazul în care cumpărătorul a plătit prețul de achiziție sau o parte a acestuia, vânzătorul este obligat să rreturneze prețul de achiziție plătit sau o parte a acestuia în termen de 30 zile de la data livrării retragerii din contractul de cumpărare către cumpărător.

4. Drepturile și obligaţiile cumpărătorului

 • Cumpărătorul a fost notificat de vânzător asupra faptului că o parte din comandă, reprezintă obligația de a plăti prețul acesteia
 • Cumpărătorul este obligat: a) să preia bunurile comandate și livrate; b) să plătească prețul convenit de cumpărare în perioada de scadență convenită, inclusiv costurile de livrare.
 • Cumpărătorul are dreptul să livreze bunurile în cantitate, calitate, timp și locul convenit de ambele părți.

5. Termenii de livrare și de plată

 • Bunurile sunt vândute pe baza modelelor expuse, a cataloagelor, a fișelor tehnice și a tiparelor vânzătorilor plasate pe site-ul web în catalogul electronic de magazin al vânzătorului. Bunurile livrate au o perioadă de durabilitate minimă de peste 2 luni înainte de data consumării. În cazul durabilității mai scurte, vânzătorul va contacta cumpărătorul prin telefon sau e-mail înainte de livrare și va livra bunurile numai după ce cumpărătorul a fost de acord.
 • Vânzătorul este obligat să respecte comanda și să livreze bunurile cumpărătorului în termen de 30 de zile dacă bunurile prezentate atunci când comanda este generată de vânzător se află în stoc. Dacă starea produsului este prezentă în depozit prin textul La comandă, se aplică prevederile clauzei a punctului 1.4 a acestor termeni și condiții de afacere. Cumpărătorul acceptă acești termeni fără rezerve.
 • Datele publicate pe site-ul web a acestui e-shop nu sunt disponibile online cu sistemul de informații al vânzătorului. Acestea sunt actualizate o dată pe zi, de obicei pe timpul nopții. Prin urmare, este posibil ca indicarea disponibilității bunurilor la momentul producerii comenzii de către cumpărător să nu corespundă la starea actuală a depozitului vânzătorului sau a furnizorilor săi. Vânzătorul are obligația de a informa cumpărătorul despre acest fapt după primirea unei astfel de comenzi prin telefon sau prin poștă. O astfel de comandă nu trebuie confirmată de client resp. în conformitate cu punctul 10.1. din acești termeni și condiții de afaceri se retrage unilateral de la contractul de cumpărare.
 • Cumpărătorul este obligat să preia bunurile la locul, specificat în acceptarea de către cumpărător la ordinul vânzătorului. În cazul în care cumpărătorul, fără retragerea scrisă prealabilă din contract, în termen de 7 zile nu preia bunurile de la expirarea termenului menționat în contractul de cumpărare sau acceptarea obligatorie a comenzii, vânzătorul are dreptul să solicite despăgubiri pentru daunele suferite în valoare de costurile reale ale unei încercări de livrare nereușită a comandei. După 30 zile de la data la care cumpărătorul a fost obligat să preia bunurile, vânzătorul are dreptul să se retragă din contractul de cumpărare și să vândă bunurile unei a treia părți.
 • Vânzătorul are dreptul de a solicita cumpărătorului să preia bunurile înainte de expirarea termenului convenit în contractul de cumpărare.
 • Greutatea, dimensiunea și alte caracteristici ale produselor conținute în cataloage, broșuri și a altor scrieri ale vânzătorului plasate pe site-ul web în catalogul electronic al magazinului sunt disponibile pentru vânzător de la producător, respectiv importator. Producătorii și prin urmare furnizorii își rezervă dreptul de a le modifica și ajusta, cu excepția cazului în care acestea să influențeze în mod negativ proprietățile de utilizare a bunurilor, afectează în mod negativ performanța bunurilor. În cazul în care acest lucru se întâmplă și cumpărătorul nu acceptă modificarea, cumpărătorul are dreptul în orice etapă s-ar afla de a se retrage din contractul de cumpărare și de a primii prețul deja plătit pentru obiectul comenzii.
 • Locul de livrare a bunurilor este locul specificat în confirmarea comenzii de către vânzător, cu excepția cazului în care părțile să fi convenit altfel în contractul de cumpărare.
 • În cazul în care vânzătorul transportă bunurile către cumpărător la locul specificat în contract de cumpărător, cumpărătorul este obligat să preia bunurile personal sau să preia o a treia persoană care să aibă autorizarea de preluare în cazul absenței sale la primirea bunurilor specificate în contractul de cumpărare și să semneze un protocol de livrare și predare a bunurilor. A treia persoană împuternicită să preia bunurile specificate în contractul de vânzare este obligat să prezinte vânzătorului originalul sau copia contractului de cumpărare, dovada plății bunurilor și împuternicirea scrisă. În cazul în care devine necesar să se repete livrarea de bunuri din cauza absenței cumpărătorului la locul specificat în contract, toate costurile suplimentare în acest fel sunt suportate de către cumpărător, în special livrarea repetată a bunurilor la destinație în contractul de vânzare și depozitare prevăzută la punctul 10.2 a acestor termeni și condiții generale de afaceri.
 • Cumpărătorul este obligat să verifice transportul, adică bunurile și ambalajul imediat după livrare. În cazul în care cumpărătorul constată că bunurile sau ambalajul este deteriorat mecanic, este obligat să notifice acest fapt transportatorul și să verifice starea bunurilor în prezența lui. În cazul în care se constată că bunurile sunt deteriorate atunci cumpărătorul este obligat să întocmească o înregistrare de amploare a mărfii deteriorate (înregistrare de daune), și prin urmare transportatorul să confirme acuratețea daunelor. Pe baza unui astfel de document scris adresat vânzătorului, vânzătorul poate după încheierea evenimentului de daune cu transportatorul, să elimine lipsa de bunuri, o reducere a bunurilor sau în cazul unor defecte nerezolvabile să livreze bunuri noi cumpărătorului.
 • Cumpărătorul este îndreptățit în cazul neîndeplinirii obligațiilor de livrare de către vânzător în termenul specificat la punctul 5.2. din acești Termeni și condiții de afaceri să se retragă din contractul de cumpărare, iar vânzătorul este obligat să returneze cumpărătorului o parte din prețul de achiziție plătit deja în conformitate cu punct. 10.8. a acestor termeni și condiții generale de afaceri.
 • Cumpărătorul primește o factură pe e-mail pentru fiecare expediție. În cazul în care cardul de garanție este necesar, îl veți primii în ambalaj.
 • Metode de plată:
  • în numerar, atunci când bunurile sunt preluate la magazinul de vânzare al vânzătorului
  • plata prin card la magazinele vânzătorilor
  • plata în avans în contul vânzătorului
  • plata în numerar la livrare, este taxată în conformitate cu lista de preț a vânzătorului

6. Prețul de cumpărare

 • Cumpărătorul este obligat să plătească vânzătorului prețul de cumpărare al bunurilor convenite în contractul de cumpărare și / sau prețul vânzătorului la momentul încheierii contractului de cumpărare, inclusiv costurile de livrare ( în continuare “prețul de achiziție“). Cumpărătorul are dreptul să plătească prețul de cumpărare sub forma:
  • în numerar, atunci când bunurile sunt preluate la magazinul de vânzare al vânzătorului
  • plata prin card la magazinele vânzătorilor
  • plata în avans în contul vânzătorului
  • plata în numerar la livrare, este taxată în conformitate cu lista de preț a vânzătorului
 • Dacă cumpărătorul plătește vânzătorului prețul de achiziție prin transfer fără numerar, ziua plății este ziua în care prețul întreg a fost atribuit în contul vânzătorului.
 • Cumpărătorul este obligat să plătească vânzătorului prețul de achiziție pentru bunuri, convenite în termenul limită a contractului de cumpărare, dar cel mai târziu la preluarea bunurilor.
 • În cazul în care cumpărătorul intră în întârziere cu plata prețului de cumpărare, vânzătorul este îndreptățit să perceapă taxa și cumpărătorul este obligat să plătească vânzătorului o amendă contractuală în suma corespunzătoare avansului (depozitului) plătit.
 • În cazul în care cumpărătorul întârzie să plătească prețul de cumpărare sau o parte a acestuia, părțile au convenit că vânzătorul are dreptul să se retragă din contractul de cumpărare, iar depozitul plătit la prețul de cumpărare se calculează integral pe baza penalității contractuale pe care cumpărătorul este obligat să o achite vânzătorului, cu excepția cazului în care contractul de cumpărare prevede altfel.
 • Costurile de livrare sunt facturate în conformitate cu lista curentă de prețuri, iar suma lor este menționată în cartea de comandă, cu excepția cazului în care părțile au convenit altfel.

7. Achiziționarea de proprietate și trecerea la pericolul de deteriorare a bunurilor

 • Cumpărătorul dobândește dreptul de proprietate asupra bunurilor doar în momentul de achiziție a prețului integral de cumpărare pentru bunuri.
 • Pericolul deteriorării bunurilor trece la cumpărător, în momentul în care cumpărătorul sau o terță parte autorizată de cumpărător să preia livrarea bunurilor de la vânzător sau de la agentul său însărcinat cu livrarea bunurilor sau în momentul în care acesta nu o face la timp, într-un moment în care vânzătorul va permite cumpărătorului să dispună de bunuri, iar cumpărătorul nu va prelua bunurile.

8. Retragerea din contractul de cumpărare

 • Dacă vânzătorul nu își poate îndeplini obligațiile care îi reies din contractul de cumpărare din cauza vânzării de bunuri, indisponibiliatea bunurilor sau dacă producătorul, importatorul sau furnizorul de bunuri prevăzute în contractul de cumpărare a întrerupt producția sau a realizat schimbări importante care au dus la imposibilitatea îndeplinirii obligațiilor de către vânzător, care reies din contractul de cumpărare sau din motive de forță majoră sau în cazul în care a depus toate eforturile, pe care le-am putea cere de la el, nu este capabil să livreze marfa clientului în termenul specificat în termenii și condițiile de afacere sau la prețul menţionat în comandă, vânzătorul este obligat să informeze cumpărătorul de acest lucru și de asemenea este obligat să ofere cumpărătorului o alternativă de bunuri sau de a oferi cumpărătorului posibilitatea de a se retrage din contractul de cumpărare (să storneze comanda).  În cazul în care cumpărătorul se retrage din contractul de cumpărare din motivele enunțate în acest punct din cadrul termenilor și condițiilor de afacere, vânzătorul este obligat să restituie cumpărătorului avansul plătit pentru bunurile stabilite în contractul de cumpărare în termen de 30 zile de la notificarea retragerii din contract, prin transferul către contul specificat de cumpărător.
 • În cazul în care cumpărătorul este întreprinzător, cumpărătorului se poate oferi o retragere alternativă din contractul de cumpărare, în funcție de starea bunurilor returnate, de garanțiile și de prețul actual al bunurilor returnate. Starea bunurilor este evaluată de către vânzător. În cazul în care cele două părți nu se pot decide asupra acceptării condițiilor, bunurile vor fi returnate pe cheltuiala vânzătorului. Vânzătorul are dreptul de a percepe cumpărătorului orice costuri suplimentare suportate.
 • Cumpărătorul are dreptul să se retragă din contractul de cumpărare fără nici un motiv, în conformitate cu prevederile art. § 7 din Legea nr. 102/2030 privind protecția consumatorului în cazul vânzării la distanță (în continuare “Legea privind protecția consumatorului pentru vânzarea la distanță”) în termen de 30 zile de la primirea bunurilor, respectiv de la data încheierii contractului de servicii sau a contractului de furnizare a unui conținut electronic care nu este furnizat pe un suport fizic, în cazul în care vânzătorul, în timp util și în mod corespunzător, a îndeplinit obligațiile de informare conform art. § 3 din Legea privind protecția consumatorilor în vânzarea la distanță.
 • Cumpărătorul are dreptul în acest termen, după preluarea bunurilor să le despacheteze și să le testeze într-o manieră similară celei utilizate în mod obișnuit la cumpărarea clasică în magazinul “piatră”, în măsura necesară pentru a stabili natura, caracteristicile și funcționalitatea bunurilor.
 • Termenul de retragere din contractul de cumpărare începe în ziua în care cumpărătorul sau o terță persoană desemnată de aceasta, altul decât transportatorul, preia toate părțile bunurilor comandate sau dacă a) bunurile comandate de cumpărător într-o singură comandă sunt livrate separat de la data primirii bunurilor care au fost livrate ultimele, b) livrează bunurile formate din mai multe piese sau bucăți, de la data preluării ultimei părți sau a ultimei bucăți; c) conform contractului bunurile sunt livrate repetat, într-o perioadă determinată de la data primirii primei livrări.
 • Cumpărătorul se poate retrage din contractul de cumpărare, al cărui subiect de activitate este achiziționarea de bunuri chiar înainte de începerea perioadei de retragere.
 • Retragerea din contract de către cumpărător trebuie realizată în scris într-un mod care nu dă naștere la nici o îndoială că s-a ajuns la retragerea din contract sau sub forma unui alt suport durabil sau prin utilizarea formularului din anexa nr. 1 din acești termeni și condiții de reclamaţie. Perioada de retragere din contract este considerată a fi realizată în cazul în care notificarea de retragere a fost trimisă vânzătorului cel târziu în ultima zi a perioadei din contract conform art. § 7 alin. 1 din Legea privind protecția consumatorilor în vânzarea la distanță.
 • Retragerea din contractul de cumpărare conform punctului precedent din acești termeni și condiții de reclamaţie trebuie să includă informațiile solicitate în formularul de retragere din contractul de cumpărare, care constituie anexa nr. 1 din acești termeni și condiții de reclamaţie, în special identificarea cumpărătorului, numărul și data comenzii, specificația exactă a bunurilor, modul în care vânzătorul va returna contraprestația deja acceptată, în special numărul contului și / sau adresa poștală a cumpărătorului.
 • În cazul în care cumpărătorul se retrage din contractul de cumpărare, se anulează de la început orice contract suplimentar care are legărută cu contractul de cumpărare de la care s-a retras cumpărătorul. Nu pot fi cerute costuri sau alte plăți de la cumpărător în legătură cu anularea unui contract suplimentar, altul decât rambursarea costurilor și a plăților menționate în art. § 9 alin. 3, art. § 10 alin. (3) și (5) din Legea privind protecția consumatorilor pentru vânzarea la distanță și taxele pentru servici, în cazul în care subiectul contractului este prestarea de servicii și acesta a fost efectuat integral.
 • Cumpărătorul este obligat fără întârzieri nejustificate, dar nu mai târziu de la perioada de 30 zile de la data retragerii din contractul de achiziție să trimită bunurile înapoi la adresa operatorului sau să le livreze vânzătorului sau unei persoane autorizate de către vânzător pentru primirea de bunuri. Acest lucru nu se aplică în cazul în care vânzătorul a sugerat ridicarea bunurilor personal sau printr-o persoană autorizată de acesta. Termenul limită conform primei teze din acest punct al acestor termeni și condiții de reclamaţie este considerat a fi fost menținut dacă bunurile au fost predate spre expediție cel târziu în ultima zi a perioadei.
 • Cumpărătorul este obligat să livreze bunurile complete vânzătorului, inclusiv documentația completă, nedeteriorată, dacă este posibil, în ambalajul original și neutilizate.
 • Se recomandă asigurarea bunurilor. Vânzătorul nu acceptă transporturile la livrare. Vânzătorul este obligat fără întârzieri nejustificate, în termen de 30 zile de la data livrării notificării de retragere din contract, să restituie cumpărătorului toate plățile primite de la acesta pe baza contractului de cumpărare sau în legătură cu acestea, inclusiv transportul, livrarea și taxele poștale și alte costuri și taxe. Vânzătorul nu este obligat să returneze plățile cumpărătorului în conformitate cu acest punct din acești termeni și condiții de reclamaţie, înainte de livrarea bunurilor sau până când cumpărătorul nu dovedește returnarea bunurilor vânzătorului, cu excepția cazului în care vânzătorul sugerează ca bunurile să fie ridicate personal sau prin intermediul unei persoane autorizate.
 • Cumpărătorul suportă costul de returnare a bunurilor vânzătorului sau persoanei împuternicite de vânzător să preia bunurile. Acest lucru nu se aplică în cazul în care vânzătorul a fost de acord să le suporte el însuși sau dacă nu și-a îndeplinit obligația prevăzută în art. § 3 alin.1 punct. (i) din Legea privind protecția consumatorilor pentru vânzarea la distanță.
 • Cumpărătorul este responsabil doar de diminuarea valorii bunurilor rezultate din manipularea acestor bunuri, ceea ce depășește tratamentul necesar pentru a stabili caracteristicile și funcționalitatea bunurilor. Consumatorul nu este răspunzător pentru diminuarea valorii bunurilor dacă vânzătorul nu și-a îndeplinit obligația de informare privind dreptul consumatorului de a se retrage din contract în conformitate cu art. § 3 alin. 1 punct. h) din Legea privind protecția consumatorilor în vânzarea la distanță.
 • Vânzătorul este obligat să restituie cumpărătorului prețul de cumpărare în același mod folosit de cumpărător pentru plata acestuia, cu excepția cazului în care cumpărătorul este de acord cu un alt mod de rambursare a plății, fără ca cumpărătorul să fie taxat în acest sens.
 • În cazul în care cumpărătorul se retrage din contract și livrează bunurile vânzătorului, care sunt folosite, deteriorate sau incomplete, cumpărătorul se obligă să plătească vânzătorului: a) valoarea care a redus valoarea bunurilor în conformitate cu prevederile art. § 457 din Codul civil în suma reală b) costurile suportate de vânzător pentru repararea bunurilor și punerea acestora în starea lor inițială calculate în conformitate cu lista de prețuri pentru serviciul de garanție. Cumpărătorul este obligat să plătească vânzătorului, în sensul prezentului punct al acestor termeni și condiții de reclamaţie, valoarea maximă a diferenței dintre prețul de achiziție al bunurilor și valoarea bunurilor la momentul retragerii din contractul de cumpărare.
 • În conformitate cu art. § 7 alin. 6 din Legea privind protecția consumatorilor în vânzarea la distanță, cumpărătorul nu poate să se retragă din contract, a cărui obiect este: – vânzarea de bunuri realizate în conformitate cu cerințele specifice ale consumatorului, bunurile fabricate pentru produsele sau bunurile special concepute pentru un consumator, – vânzarea de bunuri conținute într-un ambalaj de protecție care nu poate fi returnat din motive de sănătate sau de igienă și al cărui ambalaj de protecție a fost manipulat după livrare, – vânzarea de fonograme, înregistrări de imagini, înregistrări sonore, cărți sau software de calculator vândute în ambalajul protector, în cazul în care consumatorul a desfăcut ambalajul – vânzarea de conținut electronic, altul decât pe un suport fizic, dacă furnizarea sa a fost inițiată cu consimțământul expres al consumatorului, iar consumatorul a declarat că a fost instruit în mod corespunzător să își piardă dreptul de a se retrage din contract prin exprimarea acestui consimțământ. – vânzarea de bunuri, care au fost la momentul respectiv după încheierea contractului și primirea de bunuri de la vânzător, dezasamblate, pliate sau folosite vânzătorului în așa fel încât restaurarea la starea sa inițială de către vânzător nu este posibilă fără un angajament sporit și creșterea costurilor.
 • Prevederile art. 10 din acești termeni și condiții de reclamaţie nu se aplică în mod explicit entităților care nu respectă definiția consumatorului stabilită în art. § 2 punct. a) din lege.

Formular pentru returnarea bunurilor

Descărca

9. Responsabilitatea pentru defectele bunurilor si garanția lor

Vezi. Formular de reclamație

10. Datele personale si protecția lor

Vezi.  Protecția datelor personale

11. Prevederi finale

 • Cumpărătorul recunoaște și este de acord că drepturile și obligațiile dintre vânzător și cumpărător sunt reglementate, în plus față de acești termenii și condițiile generale, de condițiile de afaceri ale vânzătorului, de procedurile de reclamaţie și de regulile de garanție și de reclamaţie ale vânzătorului disponibile la domiciliul vânzătorului; publicate pe site-ul vânzătorului. În același timp, cumpărătorul remarcă faptul că bunurile vândute nu trebuie să provină din distribuția oficială, ceea ce înseamnă că acesta trebuie reclamate numai la vânzător.
 • Toate relațiile juridice care apar între cele două părți sunt reglementate după legile Republicii Slovace. Relația juridică dintre vânzător și consumator în comanda în cazul vânzărilor prin corespondență este reglementată de Codul civil și reglementările speciale. În cazul în care anumite probleme nu pot fi soluționate conform termenilor și condițiilor specificate de vânzător, acestea sunt reglementate de dispozițiile relevante din Codul civil sau Comercial.
 • Cumpărătorul prin trimitere comenzii confirmă, că a citit acești termeni și condiții generale, condițiile de vânzare ale vânzătorului și politica de reclamare a vânzătorului și a înțeles conținutul acestora și este de acord cu ele în întregime.

12. Dreptul de retragere de la contractul de cumpărare

Aveți dreptul să vă retrageți din acest contract de cumpărare fără nici un motiv în termen de 30 zile. Perioada de retragere expiră la 30 zile de la data la care dvs. sau terțul desemnat, cu excepția transportatorului, preluați bunurile. Odată cu exercitarea dreptului de retragere din contractul de achiziție, vă rugăm să ne anunțați despre decizia dvs. de a vă retrage din contractul de cumpărare printr-o declarație clară (de exemplu, prin poștă, fax sau e-mail). Perioada de retragere din contractul de cumpărare se menține dacă trimiteți un anunț de exercitare a dreptului de retragere din contractul de cumpărare înainte de expirarea termenului de retragere.

13. Alte drepturi si obligații 

Indiferent de celelalte dispoziții vânzătorul nu este responsabil față de cumpărător pentru pierderi de profit, pierderi de oportunitate sau alte pierderi indirecte sau implicite apărute în vreun fel.

Autoritatea de supraveghere:

Inspecția Comercială a Slovaciei (SOI)
Inspectoratul SOI pentru Regiunea Bratislava Prievozská 32, P.O. Box 5 820 07 Bratislava 27

departamentul de control tehnic al produselor și protecția consumatorului și departamentul juridic tel. Nr .: 02/58272 172, 02/58272 104 Fax: 02/58272 170 http://www.soi.sk
http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

   Transport gratuit

   Pentru achiziții de peste 590 RON

   Garanție de returnare produs

   Returul produselor în 30 de zile

   Magazin verificat

   Peste 250 000 de clienți mulțumiți

   Achizitie sigură

   Certificat SSL