Coş
  -5% REDUCERE LA URMĂTOAREA ACHIZIȚIE
  TRANSPORT GRATUIT PESTE 300 RON
  RETURUL PRODUSELOR ÎN 30 DE ZILE

Politica de confidențialitate

CONDIȚII DE PROTECȚIE A DATELOR PERSONALE

Articolul I.

Dispoziții introductive

Operatorul este compania Doop trade s.r.l.

Datele de contact ale operatorului sunt: ​​Doop trade s. r. l. ID: 52476481, Karpatské námestie 10A 831 06 Bratislava – cartierul Rača

Operatorul este responsabil de prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (în continuare GDPR)

Operatorul a luat toate măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura protecția datelor cu caracter personal.

Operatorul nu desemnează o persoană responsabilă. Operatorul nu intenționează să transfere date cu caracter personal către o țară terță sau o organizație internațională.

„Date cu caracter personal” înseamnă orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă (denumită în continuare „persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată direct sau indirect, în special prin referire la un identificator, cum ar fi numele, numărul de identificare, datele de localizare, identificatorul online sau prin referire la unul sau mai multe elemente specifice fizice, fiziologice, genetice , mentale, identitatea economică, culturală sau socială a acelei persoane fizice

Articolul II.

Scopurile prelucrării, bazele legale ale prelucrării, categoriile de persoane în cauză, perioada de păstrare a datelor personale, destinatarii datelor personale.

Scopul prelucrării datelor cu caracter personalPrávny základ na spracovaniečlánok 6 ods. 1 GDPRzákony v znení neskorších predpisovCategoria de persoane vizateCategoria de date personalePerioada de păstrare a datelor personaleCategoria beneficiarilor datelor personale
eliberarea unui document fiscalarticolul 6 ods. 1 písmeno c) GDPR
zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
cliențiidate personale comuneconform legii specificate în temeiul juridiccompanie de contabilitate, oficiu poștal, curierat, sistem de contabilitate
reclamațiearticolul 6 ods. 1 písmeno c) GDPR
zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
cliențiidate personale comuneconform legii specificate în temeiul juridiccompanie de contabilitate, oficiu poștal, curierat, sistem de contabilitate
protecția drepturilor și a proprietății printr-un sistem de camerearticolul 6, ods. 1. písmeno f) GDPR
spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa – ochrana práv a majetku
angajați, vizitatori la magazin, …date personale comune14 zilefără destinatari
trimiterea de materiale de marketingarticolul 6, ods. 1. písmeno a) GDPR
dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel
cliențiidate personale comunePână la retragerea consimțământuluimailchimp
identificarea utilizatorului site-uluiarticolul 6, ods. 1. písmeno a) GDPR
dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel
vizitatorii site-uluidate personale comune60 de zileGoogle, Facebook,Heureka
autentificare utilizator la servicii onlinearticolul 6, ods. 1. písmeno a) GDPR
dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel
vizitatorii site-uluidate personale comunePe durata înregistrăriifără destinatari

Atunci când se impune furnizarea datelor cu caracter personal, care reprezintă o cerință legală sau contractuală, persoana vizată este obligată să furnizeze aceste date cu caracter personal. Nu este posibilă procesarea comenzii fără furnizarea datelor cu caracter personal

Articolul III.

Drepturile persoanei vizate

Drepturile persoanei vizate sunt definite în capitolul 3 din GDPR.

Se referă la dreptul de a solicita operatorului accesul la datele personale referitoare la persoana vizată, dreptul de a le rectifica sau șterge sau de a restricționa prelucrarea sau dreptul de a obiecta la prelucrare, precum și dreptul la portabilitatea datelor.

De asemenea, aveți dreptul de a depune o reclamație la autoritatea de supraveghere (Oficiul pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal din Republica Slovacă, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Tel: 02/32 31 3214, E-mail: statny.dozor@pdp. gov.sk)

Dacă datele cu caracter personal sunt prelucrate pe baza consimțământului scris, persoana vizată are dreptul să își retragă consimțământul în orice moment. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării bazate pe consimțământ înainte de revocarea acestuia. Pentru informații privind protecția datelor cu caracter personal, precum și pentru exercitarea drepturilor dumneavoastră ca persoană vizată, vă rugăm să ne contactați la email: hello@doopshop.sk

Transport gratuit

Pentru achiziții de peste 300 RON

Garanție de returnare produs

Retur gratuit în termen de 30 de zile

1000+ puncte de distribuire

Puteți ridica produsul personal

Achizitie sigură

Certificat SSL